Afdeling: IMKERVERENIGING LIEMERS

AFDELING: IMKERVERENIGING LIEMERS

Wie, wat en waar is Imkervereniging Liemers:

Imkervereniging Liemers is in 1949 opgericht op initiatief van de leraar landbouwschool te Groessen, dhr. Künnen, onder de naam: “Imkervereniging Groessen en Omstreken”.
Sinds 2009 gaat de vereniging verder onder de naam “Imkervereniging Liemers.
De leden komen uit de gemeenten Arnhem, Westervoort, Duiven, Zevenaar, Giesbeek, Rijnwaarden en Montferland.
De leden van de vereniging kunnen lid zijn van de N.B.V., Imkers Nederland of gewoon Liemerslid. 

De bestuursleden zijn :

Theo Kampschreur, voorzitter

Jos Eskes, secretaris

Dick van Voorst, penningmeester

Pieter Schoorl, bestuurslid

Jos Brey, bestuurslid

Jose de Witte, bestuurslid

 Wie, wat en waar is Imkervereniging Liemers:

Bijenstallen:
Imkervereniging Liemers beheert 2 bijenstallen en 1 in aanbouw

1. In Zevenaar wordt een nieuwe stal gebouwd op een nieuwe locatie,
    informatie bij: Jos Eskes

2. Stal De Horst in het Horsterpark (Duiven) Beheerder:
    Henk van Houten tel.: 026-3113135
    Dick van Voorst tel: 0316-241814

3. Stal De Eng te Duiven. Beheerders:
    Dick van Voorst tel: 0316-241814
    Rene Caerteling tel: 06-15618907

4. Stal De Horst en stal De Eng bieden vooral onderdak aan imkers met Buckfastbijen.
Dit neemt niet weg dat er ook andere bijenvolken in de stallen geplaatst kunnen worden.

Er moet altijd van te voren contact opgenomen worden met de beheerder van de stal.

Bijenstallen:

Wat biedt het lidmaatschap van imkervereniging Liemers?

1. Verenigingsavonden
2. Een honingkeuring
3. Excursie
4. Bijenuurtjes
5. Een mededelingenblad “Het Bulletje”
6. Meedoen met de Landelijke open Imkerijdag
7. Plaatsing van bijenvolken
8. Bemiddeling bij het bezoeken van drachtgebieden
9. Het gebruik van een honingslinger met toebehoren
10. Varroabestrijding
11. Het geven van een cursus beginnend imker
12. Een barbecue
13 Gezamelijk uitstapje

Imkervereniging Liemers werkt nauw samen met de afdeling Arnhem/Velp van de N.B.V.
Deze samenwerking bestaan o.a. uit het bezoeken van elkaars verenigingsavonden,
een gezamenlijke honingkeuring en het gezamenlijk inkopen van honingpotten en
inkopen van invertsuiker.

1. verenigingsavonden, op de verenigingsavonden zijn introducés welkom.

2. honingkeuring

3. excursie

4. bijenuurtje.

Zie ons jaarprogramma van 2020


5. Bijgepraat verschijnt als er iets te melden valt. Het wordt verspreid via de mail.
    Leden die geen internet bezitten krijgen dit blad (en andere stukken) per post. 

6. Meedoen met de Open Imkerij Dag. Tijdens deze dagen zijn de tweebijenstallen op
    zondag open. Leden kunnen ook individueel meedoen met deze activiteit.
    De Imkers kunnen dan opgeven waar de bezoekers van de imkerij dag
    kunnen bezoeken

7. Plaatsing van bijenvolken.
    Bij onvoldoende mogelijkheden thuis kunnen (bij voldoend plaats) per lid twee
    bijenvolken in een verenigingsstal geplaatst worden.

Voor een korte tijd parkeren van een volk in een verenigingsstal moet contact opgenomen worden met de betreffende beheerder. 
 
8. Bemiddeling bij het zoeken naar drachtgebieden. Via de vereniging kunnen bijenvolken
    geplaatst worden op het Koolzaad en op het Rozendaalseveld (heidedracht).
    De leden moeten zelf voor vervoer zorgen.

9. Gebruik van de honingslinger e.d.  

De vereniging bezit een aantal slingers en honingzeven.
Deze kunnen door leden geleend worden.
U kunt hiervoor contact opnemen met een van de volgende leden:
Wim Wienholts, tel.: 0316-524284
Piet van Schaik, tel.: 026-3118663
Jose de Witte, tel.: 06-23492048 


10. Varroabestrijding. Varroabestrijding is een belangrijke activiteit.
      Informatie over Bestrijdingsmiddelen kan men terrecht bij Jos Eskes. 

11. Cursus beginnend imker. Onze vereniging heeft 1 bevoegde leraar bijenteelt
      

Contactpersonen:

12. Barbecue en diploma uitreiking

Het bijenjaar wordt begin september afgesloten met een barbecue en diploma uitreiking voor de beginnerscursus bijenteeeld.
Namens de vereniging willen wij iedereen feliciteren die geslaagd zijn voor hun beginnersdiploma en de docenten bedanken voor hun vakkundigheid voor deze cursus.

2019
Aan de foto zijn géén rechten verbonden

De voorzitter van imkervereniging Liemers heeft aan achttien cursisten het basisdiploma imkeren uitgereikt.

Namen bij de foto:
Achterste rij staand van links naar rechts:
Louis Janssen (docent) – John van Londen – Hans van de Pol – Servaes Huvenaars – Arjan de Kreek – Yvonne van Dijk – Jannet Bergman – Pia Alewijnse – Roy Hars – Gerianne van Ravels – Renske Boot – Roderick de Vries – Thijs Bos

Voorste rij:
Piet van Schaik (docent) – Eddie Roelofs – Lucine van Dams – Adrie Peters – Dolinda van Londen – Marc Hendriks – Trudy Overkamp – Paul Holterman (docent)

Niet op de foto maar wel geslaagd: Jos van der Heijden – Britte van die – Boaz van Die – Judith Keuper – Michelle Wijngaarde – Michel van der Wagt – Pauline van Splunter – Nel van Splunter – Wilco Calligaro - Sigrid Schrauwen

Dit gebeurde tijdens een gezellig samenzijn in Groessen. In totaal zijn er achtentwintig nieuwe imkers bij gekomen.

Het is verheugend te zien dat er steeds weer belangstelling is voor de hobby bijen houden. Het is een hobby waarin je heel dicht bij de natuur staat. Het is ontzettend boeiend om een actief bijenvolk aan de gang te zien. De werksters vliegen af en aan met stuifmeel en nectar. Het stuifmeel is voor de jonge bijen en de nectar (honing) is voor een deel voor de imker. Met hun activiteiten zorgen de bijen er voor dat bloemen bestoven worden en daarna vrucht kunnen zetten. Wij als consumerende mensen maken hier dankbaar gebruik van. Door de activiteiten van insecten, o.a. van bijen, kunnen we een veelheid aan groenten en vruchten eten.

 

Contactgegevens

Jos Eskes
Kloosterdreef 9
Westervoort
06 29008435

Zwerm Aanmelden via

Jos Eskes: 06-29008435
Hans Polman: 0316-261720
Dick van Voorst: 06-22457575
Henk van Houten: 026-3113135
jmeskes@euronet.nl

Activiteiten

Er zijn geen activiteiten.