Afdeling: IMKERVERENIGING DE LIEMERS

AFDELING: IMKERVERENIGING DE LIEMERS

Wie, wat en waar is Imkervereniging Liemers:

Imkervereniging Liemers is in 1949 opgericht op initiatief van de leraar landbouwschool te Groessen, dhr. Künnen, onder de naam: “Imkervereniging Groessen en Omstreken”.
Sinds 2009 gaat de vereniging verder onder de naam “Imkervereniging Liemers.
De leden komen uit de gemeenten Arnhem, Westervoort, Duiven, Zevenaar, Rijnwaarden en Montferland.
De leden van de vereniging kunnen lid zijn van de N.B.V., de A.B.T.B of gewoon Liemerslid. 

De bestuursleden zijn :

Theo Kampschreur, voorzitter
Jos Eskes, secretaris
Dick van Voorst, penningmeester

Han Szalata, bestuurslid

Wim Schuwirth, bestuurslid

Pieter Schoorl, bestuurslid

Jos Brey, bestuurslid

 

 

Wie, wat en waar is Imkervereniging Liemers:

Bijenstallen:

Imkervereniging Liemers beheert 2 bijenstallen en 1 in aanbouw

1.In Zevenaar wordt een nieuwe stal gebouwd op een nieuwe locatie, informatie bij:

Jos Eskes

 

2. Stal De Horst in het Horsterpark (Duiven) Beheerder:

Henk van Houten tel.: 026-3113135

 

3. Stal De Eng te Duiven. Beheerders:

Dick van Voorst: 0316-241814

Wim Staring: 0316-261918


4. Stal De Horst en stal De Eng bieden vooral onderdak aan imkers met Buckfastbijen. Dit neemt niet weg dat er ook andere bijenvolken in de stallen geplaatst kunnen worden.

Er moet altijd van te voren contact opgenomen worden met de beheerder van de stal.

Bijenstallen:

 

Wat biedt het lidmaatschap van imkervereniging Liemers?

1. Verenigingsavonden
2. Een honingkeuring
3. Excursie
4. Bijenuurtjes
5. Een mededelingenblad “Het Bulletje”
6. Meedoen met de Landelijke open Imkerijdag
7. Plaatsing van bijenvolken
8. Bemiddeling bij het bezoeken van drachtgebieden
9. Het gebruik van een honingslinger met toebehoren
10. Varroabestrijding
11. Het geven van een cursus beginnend imker
12. Een barbecue

13 Gezamelijk uitstapje

.
Imkervereniging Liemers werkt nauw samen met de afdeling Arnhem/Velp van de N.B.V. Deze samenwerking bestaan o.a. uit het bezoeken van elkaars verenigingsavonden, een gezamenlijke honingkeuring en het gezamenlijk inkopen van honingpotten en inkopen van invert suiker

Voor: 1. verenigingsavonden 2. honingkeuring 3. excursie en 4. bijenuurtje.

          Zie ons jaarprogramma van 2017

          Op de verenigingsavonden zijn introducés welkom. 

5. Bijgepraat verschijnt als er iets te melden valt. Het wordt verspreid via de mail. Leden die geen internet bezitten krijgen dit blad (en andere stukken) per post. 

6. Meedoen met de Open Imkerij Dag. Tijdens deze dagen zijn de tweebijenstallen op zondag open.

  Leden kunnen ook individueel meedoen met deze activiteit. De Imkers kunnen dan opgeven waar de bezoekers van de imkerij dag kunnen bezoeken

7. Plaatsing van bijenvolken. Bij onvoldoende mogelijkheden thuis kunnen (bij voldoend plaats) per lid twee bijenvolken in een verenigingsstal geplaatst worden.

Voor een korte tijd parkeren van een volk in een verenigingsstal moet contact opgenomen worden met de betreffende beheerder. 
 
8. Bemiddeling bij het zoeken naar drachtgebieden. Via de vereniging kunnen bijenvolken geplaatst worden op het Koolzaad en op het Rozendaalse veld (heidedracht).   De leden moeten zelf voor vervoer zorgen.

9. Gebruik van de honingslinger e.d.  

De vereniging bezit een aantal slingers en honingzeven. Deze kunnen door leden geleend worden.

  Uitlenen    via Wim Wienholts, tel.: 0316-524284 voor Zevenaar en omstreken
                      via Piet van Schaik, tel.: 026-3118663 voor Westervoort ven omstreken.

   In de stal De Horst is een slinger met toebehoren aanwezig.

   Contactadres: Henk van Houten, tel.: 026-3113135.

10. Varroabestrijding. Varroabestrijding is een belangrijke activiteit. Informatie over Bestrijdingsmiddelen kan men terrecht bij Jos Eskes. 

11. Cursus beginnend imker. Onze vereniging heeft twee bevoegde leraren bijenteelt
      

      Contactpersonen:

       Paul Holterman, tel.: 0316-540403

       Piet van Schaik, tel.: 026-3118663.

 

 

 

 12. Barbecue en diploma uitreiking

      Het bijenjaar wordt begin september afgesloten met een barbecue en diploma uitreiking voor de beginnerscursus bijenteeeld

      Namens de vereniging willen wij iedereen feliciteren die geslaagd zijn voor hun beginnersdiploma en de docenten bedanken voor hun

      vakkunigheid voor deze cursus.

Diploma uitreiking 2017

 

Volgorde op de foto van links naar rechts

 

Achterste rij staand: Nelleke Kruijs voorberge - Wilma van Huissteden – Jesse Keijzer – Ingrid Vermeulen – Cris Matthijsse- Albert Hoogenkamp – Kees van de Burg – Rien van der Wal – Wim Winkelhorst(= kastenbouwer)

Voorste rij: Eric Venema – Haico van der Burgt – Paul Holterman (docent) – Louis Janssen (docent) – Piet van Schaik (docent)

 

Afwezig wegens vakantie: Cat Hoekema – Nikita Oldert

 

Aan de foto zijn géén rechten verbonden